Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Oblastní charita Pelhřimov shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) a jako taková je správcem osobních údajů subjektů.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v Oblastní charitě Pelhřimov popisuje interní směrnice, která navazuje a je zcela v souladu s informačně-organizační směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů vydanou Charitou České republiky za účelem naplňování povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů můžete kontaktovat:

  • osobně nebo poštou na adrese sídla Oblastní charity Pelhřimov: Solní 1814, Pelhřimov, 1. patro, kancelář č. 1 – administrativní oddělení
  • telefonem na čísle: 725 136 783
  • e-mailem na personalista@pelhrimov.charita.cz

Kontaktní osobou správce je: PhDr. Jana Kropáčková, administrativní pracovník.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC?

Desatero GDPR
GDPR směrnice Oblastní charity Pelhřimov (1. 1. 2020)
GDPR směrnice Charity ČR