Podpořte nás

Formy podpory

finanční dary:

  • veřejná sbírka Pomozte nám pomáhat - číslo účtu 115-451000237/0100

  • hotovost do veřejné sbírky přes pokladnu Oblastní charity Pelhřimov
  • účelově vázaný dar na základě darovací smlouvy - např. na vybranou konkrétní službu, zakoupení konkrétní kompenzační pomůcky apod.

materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně potřební občané

  • zachovalý textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv
  • drogistické zboží
  • předměty pro vybavení domácnosti (Nejprve prosíme o telefonickou konzultaci na tel. 774 323 513)
  • věci pro děti – zachovalé hračky, dětské kočárky, dětské autosedačky, apod.

Ačkoliv není Oblastní charita Pelhřimov výdělečnou organizací, k poskytování svých služeb na pelhřimovsku potřebuje i tak finanční prostředky, mají-li být služby poskytovány co nejkvalitněji a nejprofesionálněji. Proto jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naší práci. Zachování důvěry je jedním z našich cílů, a proto doufáme, že nezklameme naše stávající a budoucí dárce a příznivce. Všem patří naše upřímné díky.

Podpora neziskových organizací fyzickými i právnickými osobami je projevem vzájemné mezilidské solidarity a ukázkou morálních hodnot lidského společenství. Pokud chcete pomoci a hledáte způsob jak, můžete se obrátit na nás.

 

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Církevní sbírky

Církevní sbírky pro Diecézní charitu České Budějovice povoluje a vyhlašuje každý rok českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka. Mimo to se vyhlašují mimořádné humanitární sbírky a to dle potřeby. Každoročně probíhá v období Tří králů charitní Tříkrálová sbírka.

 

 

Podporují nás:

 

                                  

 

 Fond Vysočiny                                      

            

           

 

                     

       Hořepník                                     Pelhřimov                                Humpolec

 Hořepník                   Pelhřimov – znak                       

 

Vyskytná              Střítež u Božejova              Rynárec

Obchodní akademie Praha

STRAKA BARVY

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

 Pomozte nám pomáhat

veřejná sbírka Oblastní charity Pelhřimov

 

Číslo účtu

115-451000237/0100

 
 
Oblastní charita Pelhřimov - netkatalog.czCharita, charitativní organizace - netkatalog.cz