Charitní osobní asistence

PS OA

Jsou dny, kdy to nejde. My jsme tu od toho, abychom Vám pomohli je zvládnout.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním osobní asistence je pomoci dospělým lidem i dětem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení s činnostmi, které si nezvládnou zaopatřit sami. Cílem osobní asistence je pomoci člověku i jeho rodině tak, aby mohl zůstat doma – ve svém přirozeném a známém prostředí. 

CO JSME ZA SLUŽBU  – S ČÍM POMÁHÁME

 • Pomáháme člověku se sníženou soběstačností žít v domácím prostředí – aby pro něj odchod do pobytového zařízení nebyl jedinou alternativou.
 • Pomáháme zvládnout každodenní činnosti.
 • Podporujeme zachování životního stylu a návyků uživatele.
 • Doprovázíme do školy, k lékařům, na procházky, na zájmové aktivity.
 • Pomáháme člověku začlenit se do společnosti.
 • Pomůžeme s uplatňováním práv, zájmů a obstaráváním osobních záležitostí.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • Charitní osobní asistence není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás člověk bude potřebovat, přijedeme i brzy ráno, pozdě večer, o víkendu apod.
 • Osobní asistence je služba poskytovaná dle platného ceníku viz „Ceník Charitní osobní asistence“. Na úhrady je možné využít příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát lidem na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.  

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI

 • seniorům, jejichž soběstačnost klesla z důvodu pokročilého věku
 • dětem od 1 roku a dospělým s trvalým zdravotním omezením

  Charitní osobní asistenci poskytujeme na Pelhřimovsku a Žirovnicku.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Charity Pelhřimov:

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

  Po roce přestává být žádost aktuální.

KE STAŽENÍ

Pravidla pro poskytování služby

Ceník služby

Žádost o poskytování služby

Postup při podání stížnosti

 

KONTAKT

Charitní osobní asistence
pracoviště Pelhřimov

Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

sociální pracovnice:
Bc. Jana Rumanovská
tel.: 604 222 027
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS.
tel.: 737 302 003
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

koordinátor služby:
Matěj Brtna
tel.: 723 946 876
e-mail: koordinator.oa.ps@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby:
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

Charitní osobní asistence
– pracoviště Žirovnice

Žižkova 394, 394 68 Žirovnice

sociální pracovnice:
Bc. Markéta Přibylová
tel.: 732 258 159
e-mail: soc.prac.zir@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby:
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

Děkujeme za podporu

Činnost Charity Pelhřimov je financována z dotací, grantů, nadačních příspěvků a darů individuálních a firemních dárců. Seznam našich partnerů najdete zde.

EU+KV

Provoz Charitní osobní asistence je v období od 1. 7. do 31. 12. 2022 spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.