Charitní osobní asistence

OPZ KV

PS OA

Jsou dny, kdy to nejde. My jsme tu od toho, abychom Vám pomohli je zvládnout.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním osobní asistence je pomoci dospělým lidem i dětem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení s činnostmi, které si nezvládnou zaopatřit sami. Cílem osobní asistence je pomoci člověku i jeho rodině tak, aby mohl zůstat doma – ve svém přirozeném a známém prostředí. 

CO JSME ZA SLUŽBU  – S ČÍM POMÁHÁME

 • Pomáháme člověku se s níženou soběstačností žít v domácím prostředí – aby pro něj odchod do pobytového zařízení nebyl jedinou alternativou.
 • Pomáháme zvládnout každodenní činnosti.
 • Podporujeme zachování životního stylu a návyků uživatele.
 • Doprovázíme do školy, k lékařům, na procházky, na zájmové aktivity.
 • Pomáháme člověku začlenit se do společnosti.
 • Pomůžeme s uplatňováním práv, zájmů a obstaráváním osobních záležitostí.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • Charitní osobní asistence není sice služba na zavolání, ale pokud dopředu víme, že nás člověk bude potřebovat, přijedeme i brzy ráno, pozdě večer, o víkendu apod.
 • Osobní asistence je služba poskytovaná dle platného ceníku viz „Ceník Charitní osobní asistence“. Na úhrady je možné využít příspěvek na péči, prostřednictvím něhož stát lidem na péči přispívá. S vyplněním žádosti mohou zdarma poradit a pomoci i naše sociální pracovnice.  

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI

 • seniorům, jejichž soběstačnost klesla z důvodu pokročilého věku
 • dětem od 1 roku a dospělým s trvalým zdravotním omezením

  Charitní osobní asistenci poskytujeme na Pelhřimovsku a Žirovnicku.

JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM

Postup pro podání žádosti o poskytnutí sociálních služeb Oblastní charity Pelhřimov:

 • Tiskopis žádosti je k dispozici níže na této stránce (viz dokumenty ke stažení), dále je možné si jej osobně vyzvednout na adrese OCH Pelhřimov u sociální pracovnice nebo vedoucí služby.
 • Vyplněnou žádost lze podat osobně tamtéž nebo zaslat na adresu OCH Pelhřimov.
 • Pokud budou v podané žádosti chybět údaje nutné pro další postup, budete sociální pracovnicí vyzváni k jejich doplnění.
 • Pokud není žadatel schopen samostatného jednání a podpisu a nemá určeného zástupce, vyžádají si o tom rodinní příslušníci u ošetřujícího lékaře potvrzení.
 • Po doručení bude Vaše žádost zaevidována v pořadníku žadatelů o poskytnutí služby a následně budete kontaktováni sociální pracovnicí, která si s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho bydliště, kde provede sociální šetření.
 • Během tohoto setkání si vzájemně vyměníte informace, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služby:
  • žadatel sdělí sociální pracovnici své potřeby a představy o způsobu pomoci, seznámí ji se svým sociálním prostředím,
  • sociální pracovnice seznámí žadatele s podmínkami a možnostmi poskytování služby, ceníkem za poskytované úkony, obsahem smlouvy i individuálním plánováním a dále poskytne informace o uchovávání a zpracování osobních údajů žadatele.
 • Následovat bude uzavření smlouvy, které je posledním krokem před zahájením samotného poskytování pomoci.

  Po roce přestává být žádost aktuální.

KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování Charitní osobní asistence

Ceník Charitní osobní asistence


KONTAKT

Charitní osobní asistence
pracoviště Pelhřimov

adresa: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

sociální pracovnice:
Bc. Jana Rumanovská
tel.: 604 222 027
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz

Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS.
tel.: 737 302 003
e-mail: soc.prac.pe@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby:
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

Charitní osobní asistence
– pracoviště Žirovnice

adresa: Žižkova 394, 394 68 Žirovnice

sociální pracovnice:
Bc. Markéta Přibylová
tel.: 732 258 159
e-mail: soc.prac.zir@pelhrimov.charita.cz


vedoucí služby:
Miroslava Mrázková, DiS.
tel.: 728 752 743
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz 

Charitní osobní asistenci podporují:

Kraj Vysočina MPSV Kraj Vysočina Fond Vysočiny
Pelhřimov   Žirovnice