Tříkrálová sbírka

Jak jsme využili Váš dar v roce 2021?

Manželé se dvěma malými dětmi se ocitli ve finanční tísni, když tatínek přišel o práci. Nebýt Tříkrálové sbírky, neměli by ani na topivo na zimu. Jen díky štědrým dárcům, jako jste Vy, teď mají dostatečné zásoby uhlí. Podobných příběhů máme spoustu. Jen od ledna do října roku 2021 jsme pomocí prostředků z Tříkrálové sbírky zaplatili nejnutnější výdaje 11 rodinám v hmotné nouzi. Také jsme do Půjčovny kompenzačních pomůcek zakoupili nezbytné nové oxygenátory, které slouží klientům naší Domácí hospicové péče Iris i široké veřejnosti. Vaše dary dále přispěli k rozvoji našich služeb, když nám umožnily dofinancovat pořízení dvou nových aut a dalšího potřebného vybavení.

Jak využijeme Váš dar v roce 2022?

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je jako každý rok v první řadě určen na přímou pomoc lidem z našeho regionu, kteří se ocitli v nouzi. V současné době jich bohužel není málo. Peníze vybrané v rámci tohoto ročníku dále podpoří provoz pelhřimovské Charitní záchranné sítě, jejíž pracovnice rodinám ve špatné finanční situaci, samoživitelům a lidem bez domova pomáhají jak potravinami, drogerií a oblečením, tak poradenstvím a podporou při řešení jejich problémů. Podle potřeby přispějí prostředky ze sbírky i na nezbytnou obnovu charitního vozového parku nebo poslouží na výdaje spojené s Domácí hospicovou péčí Iris. Svým příspěvkem nám pomáháte pomáhat všem, kteří to potřebují. Děkujeme!


Koordinátorka Tříkrálové sbírky 2022 v regionu Pelhřimov:

Dominika Dufková
Telefon: 604 222 024
E-mail: tks@pelhrimov.charita.cz