Tříkrálová sbírka

Jak jsme využili Váš dar v roce 2022?

S pomocí Tříkrálové sbírky jsme letos mohli dát hned několika mladým lidem šanci postavit se na vlastní nohy a neskončit na ulici. Jen díky štědrým dárcům, jako jste Vy, bude mít maminka čtyř dětí (dvou vážně nemocných) čím v zimě ve starém rodinném domě topit. Pořídili jsme jí dvě tuny uhlí. Další prostředky jsme vynaložili na stravné ve školách či školkách, na nákup kojenecké výživy nebo na zaplacení brýlí zase jiným potřebným. Jen za první tři čtvrtletí roku 2022 jsme ze sbírky zaplatili nejnutnější výdaje 5 rodinám a 6 jednotlivcům v hmotné nouzi, celkem jsme tak podpořili 14 dospělých a stejně tolik dětí. Kromě toho jsme část vykoledovaných peněz investovali do nutných bezpečnostních opatření ve skladu Charitní záchranné sítě.

Jak využijeme Váš dar v roce 2023?

Výtěžek z Tříkrálové sbírky je v první řadě určen na přímou pomoc obyvatelům našeho regionu, kteří se ocitli v nouzi. V současné situaci bohužel musíme počítat s tím, že takových lidí bude přibývat. Finanční prostředky vybrané v rámci tohoto ročníku dle potřeby podpoří rovněž provoz Charitní záchranné sítě v Pelhřimově a nově i v Pacově, přispějí na nezbytnou obnovu vozového parku Charity Pelhřimov anebo poslouží na výdaje spojené s Domácí hospicovou péčí Iris a dalšími našimi službami. Svůj příspěvek darujete lidem ve finanční tísni, umírajícím a jejich blízkým, rodinám s dětmi ve složité situaci i seniorům, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí, ale bez pomoci se již neobejdou…