Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.

TKS-LOGO fin_blue-01

Více informací ke sbírce na centrálním webu www.trikralovasbirka.cz

Podpořit činnost Oblastní charity Pelhřimov a pomoci tak potřebným lidem z Vašeho regionu můžete v období 1. až 14. ledna 2020 příspěvkem do kasiček koledníků. Další jsou k dispozici v sídle Oblastní charity Pelhřimov v Solní ulici, v pelhřimovském infocentru na Masarykově náměstí a v Knihkupectví U Vrány. Kdybyste měli i jiný tip, kam kasičku umístit, dejte prosím vědět.

Bezhotovostně přispívejte na centrální sbírkový účet 66008822/0800. Aby peníze pomáhaly konkrétně v místě působnosti pelhřimovské Charity, je třeba uvést variabilní symbol 77702018. Jestliže dárce hodlá později žádat potvrzení o poskytnutí daru, je nezbytné, aby do příkazu k úhradě uvedl své jméno nebo název společnosti.

Dalším způsobem podpory je pak dárcovská SMS.

DMS TKS 2020

Kontakt: