Sbírka potravin v Pelhřimově opět zásobila Charitní záchrannou síť
26. dubna 2021 Aktuálně

Sbírka potravin v Pelhřimově opět zásobila Charitní záchrannou síť

Štědrost zákazníků pelhřimovského Kauflandu prověřila další Sbírka potravin. Na pomoc potřebným místní nezapomínají ani v době, kdy je nákup v supermarketu bezmála hrdinským činem. Dokazuje to krásný výsledek – 1756 kilogramů darovaného zboží.

Jako už sedmkrát předtím putovaly potraviny a drogerie do Charitní záchranné sítě Oblastní charity Pelhřimov, odkud mají namířeno k lidem v nouzi. „Často jsou to početné rodiny s malými dětmi, samoživitelé, lidé bez domova i tací, které aktuální složitá situace připravila o příjem. Pracovnice Charitní záchranné sítě jim kromě materiální pomoci poskytují také poradenství a nasměrují je k návratu do běžného života. Základní potraviny a drogerie těmto lidem dají možnost překlenout nejhorší období, aby nehladověli a nezhoršili své problémy například tím, že se ještě zadluží,“ přibližuje smysl charitní služby její vedoucí Jana Horáková. Nové zásoby podle jejích slov vystačí zhruba na půl roku.

Sbírka potravin 24042021 (3)Sbírka potravin 24042021 (2)Sbírka potravin 24042021 (1)Sbírka potravin 24042021 (4)

Pelhřimovský Kaufland poskytuje zázemí pro Sbírku potravin pravidelně a mnozí tamní zaměstnanci neváhají akci podpořit vlastním nákupem. Také vždy ochotně podají pomocnou ruku, když docházejí krabice, ovšem na letošní jarní kolo sbírky „banánovky“ v supermarketu sotva vystačily.

Lidé pomáhají rádi

Každý dar se cení. „Mnozí z dárců do Sbírky potravin v Pelhřimově přispívají pravidelně, dokonce se do supermarketu vydají jen s úmyslem darovat a předají nám celý svůj nákup. Samozřejmě si ale vážíme každého, kdo myslí na druhé a daruje podle svých možností,“ podotýká ředitel Oblastní charity Pelhřimov Jiří Smrčka.

Výtěžek Sbírky potravin pro pelhřimovskou Charitní záchrannou síť je co do hmotnosti druhý nejvyšší v historii. S více než dvěma tunami darů byla štědřejší pouze sbírka v listopadu roku 2019, kdy se ovšem sbíralo ve třech supermarketech najednou.

„Co máme nakoupit? Co nejvíce potřebujete?“ zajímají se kolemjdoucí zákazníci. Trvanlivé potraviny od masových konzerv přes přesnídávky pro děti až po suroviny k pečení, z drogerie například šampony nebo vlhčené ubrousky. Situace lidí v nouzi je vždy individuální a pracovnice Charity jim připravují materiální pomoc podle jejich potřeb.

„Děkujeme za to, co děláte,“ zaslechnou občas během Sbírky potravin charitní pracovníci a dobrovolníci od těch, kteří si sami zaslouží poděkování za štědrý dar.

„Svou práci máme rádi, ale bez Vaší podpory bychom zdaleka nezmohli tolik!“ vzkazuje své díky charitní kolektiv.

Bez dobrovolníků to nejde

Sbírka potravin 24042021 (6)Další kolo dobročinné akce se pravděpodobně uskuteční na podzim. „Kromě darů budeme opět doufat v pomoc dobrovolníků, bez nichž bychom si jen těžko poradili. Již tradičně se zapojují dívky z Výchovného ústavu Počátky, další pomocníky nám shání dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina. Poprvé jsme se letos obrátili na dobrovolné hasiče, kteří ochotně obstarali odvoz krabic do sídla Charity a ušetřili nám tak spoustu starostí,“ pochvaluje si spolupráci Dominika Dufková, která v pelhřimovské Charitě koordinuje dobrovolnickou činnost. 

Bc. Dominika Dufková

fundraiser, PR pracovnice
Tel.: 604 222 024 E-mail: _kBtV9jqVX~zV-.j4fBFO1.7~bGkO1p