KLÍČ – Centrum pro rodinu

Kde nás najdete

Adresa

Pražská 127, budova č. 5, Pelhřimov 39301

Na koho se můžete obrátit

Kristýna Červená DiS.

Tel.: 725 136 782 E-mail: c.qy_1~46evmQOQh0euBZ_enT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

KLÍČ – Centrum pro rodinu

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Pelhřimov

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Kristýna Červená DiS.

Registrační číslo služby
5843846

Poslání a cíle

Služba KLÍČ – Centrum pro rodinu pomáhá rodinám dosáhnout zlepšení jejich fungování – pomáhá rodině uvědomit si a naplnit potřeby jednotlivých jejích členů. Posláním služby je zajistit, aby se rodičům i dětem společně žilo lépe.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti