Adresář

Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS.

Tel.: 737 302 003
sociální pracovnice Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby

Organizace

Seznam služeb

Domácí hospicová péče Iris - pracovník sociálních služeb
Charitní pečovatelská služba - pracovník sociálních služeb
Charitní osobní asistence - pracovník sociálních služeb