Adresář

Domácí hospicová péče Iris

Tel.: 601 568 699
Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov, 393 01
Vedoucí služby: Bc. Michaela Koumarová - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Jana Rumanovská - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Bc. Michaela Koumarová - vedoucí zařízení
Lenka Pátková, DiS. - pracovník sociálních služeb